Handledarkurs

Enligt lag måste du som ska övningsköra med personbil privat eller vara handledare, genomföra en introduktionsutbildning. En annan trafikskola har den utbildningen.
Ditt kursintyg gäller sedan i fem år efter kurstillfället om du vill utöka med någon mer handledare eller koppla ihop dig med någon mer elev. Den nya handledaren eller eleven, måste då naturligtvis också ha ett giltigt kursintyg.
Fråga oss om du undrar något. Om du har AM-kort kanske körkortstillståndet är giltigt fortfarande!
Ansökan om handledarskap och körkortstillstånd hittar du på transportstyrelsen.se

Om kursen
Utbildningen är 3,5 timmar lång inklusive fikarast och bensträckare.
En bok per grupp eller ensam deltagare ingår i kursavgiften.

Utbildningen består av tre moment
1. Målet med körkortsutbildningen, regler för övningskörning
2. Planering och strukturering av övningskörningen
3. Trafiksäkerhet och miljö

I de olika momenten tas bland annat upp handledarens juridiska och moraliska ansvar, krav och bedömningskriterier vid förarprov, körerfarenhetens betydelse och på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.
Både du som elev och du som handledare får tips och råd för att göra er övningskörningstid tillsammans säker, trygg och trevlig.

Vem kan bli handledare?

Handledare måste vara minst 24 år och ha haft B-körkort under minst fem av de tio senaste åren. Om körkortet varit återkallat de senaste tre åren finns det en risk att handledaren inte godkänns.

Ansökan
Efter handledarutbildningen rapporterar trafikskolan till Transportstyrelsen att ni genomfört utbildningen. Handledaren måste dock själv ansöka om detta.
From 1 januari 2018 är det ingen kostnad för körkortstillstånd och handledarskap.

Tänk på!

  • Handledare måste vara minst 24 år och elever minst 15 år och 9 månader för att få genomföra utbildningen.
  • Övningskörning får påbörjas från 16 års ålder.
  • Handledarutbildningen är giltig i 5 år.